XmlNamespaceMapping.Equality(XmlNamespaceMapping, XmlNamespaceMapping) Operátor

Definice

Provádí porovnání rovnosti podle hodnoty.

public:
 static bool operator ==(System::Windows::Data::XmlNamespaceMapping ^ mappingA, System::Windows::Data::XmlNamespaceMapping ^ mappingB);
public static bool operator == (System.Windows.Data.XmlNamespaceMapping mappingA, System.Windows.Data.XmlNamespaceMapping mappingB);
static member ( = ) : System.Windows.Data.XmlNamespaceMapping * System.Windows.Data.XmlNamespaceMapping -> bool
Public Shared Operator == (mappingA As XmlNamespaceMapping, mappingB As XmlNamespaceMapping) As Boolean

Parametry

mappingA
XmlNamespaceMapping

První XmlNamespaceMapping objekt, který chcete porovnat.

mappingB
XmlNamespaceMapping

Druhý XmlNamespaceMapping objekt, který chcete porovnat.

Návraty

Boolean

truejsou-li oba XmlNamespaceMapping objekty stejné; v opačném případě . false

Poznámky

Ekvivalentní metoda tohoto operátoru je XmlNamespaceMapping.Equals.

Platí pro