DependencyObject.GetHashCode Metoda

Definice

Získá kód hodnoty hash DependencyObject .

public:
 override int GetHashCode();
public override sealed int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides NotOverridable Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Podepsaný 32 celočíselný kód hodnoty hash.

Poznámky pro dědice

DependencyObject přepíše a pak dopečetí dvě Object metody: Equals(Object) a GetHashCode() . Přepsání volají Object implementace, což vede k chování rovnosti objektů. Účelem těchto záměrně potlačení je zabránit odvozeným třídám při pokusu o definování rovnosti hodnoty pro DependencyObject . Hodnoty Equals pro DependencyObject nebudou nikdy přesné vzhledem k možnostem změny hodnoty vlastnosti Innate DependencyObject a vlastností jejich závislosti. To zahrnuje základní funkce WPF, jako jsou například datové vazby a systém vlastností WPF.

Platí pro