DependencyObject.GetValue(DependencyProperty) Metoda

Definice

Vrátí aktuální efektivní hodnotu vlastnosti závislosti na této instanci objektu DependencyObject.

public:
 System::Object ^ GetValue(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public object GetValue (System.Windows.DependencyProperty dp);
member this.GetValue : System.Windows.DependencyProperty -> obj
Public Function GetValue (dp As DependencyProperty) As Object

Parametry

dp
DependencyProperty

Identifikátor DependencyProperty vlastnosti pro načtení hodnoty.

Návraty

Object

Vrátí aktuální efektivní hodnotu.

Výjimky

Zadaná nebo jeho hodnota byla neplatná nebo zadaná dp dp hodnota neexistuje.

Poznámky

Efektivní hodnota je hodnota vlastnosti, která je vrácena systémem vlastností všem volajícím, kteří požadují hodnotu. Efektivní hodnota je výsledkem systému vlastností, který vyhodnotil všechny možné vstupy, které se účastní priority systémové hodnoty vlastnosti. To zahrnuje převod a animaci. Další informace naleznete v tématu Priorita hodnoty vlastnosti závislostí.

Tato metoda nikdy nevrátí UnsetValue. Jedná se UnsetValue o hodnotu sentinelu pro systém vlastností, který se používá v různých kapacitách interně a příležitostně také vystaven prostřednictvím zpětného volání zpětného volání.

Pokud si nejste jistí, jaký typ vlastnosti má být, můžete zadat dotaz na identifikátor požadované vlastnosti závislosti, abyste zjistili, jestli existuje konkrétnější PropertyType , na kterou lze návratovou hodnotu převést.

Platí pro

Viz také