SemanticBasicElement Třída

Definice

Element XML ve značce pro dokumenty XPS (XML Paper Specification).An XML element in the markup for XML Paper Specification (XPS) documents.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public ref class SemanticBasicElement : System::Windows::Documents::DocumentStructures::BlockElement
public class SemanticBasicElement : System.Windows.Documents.DocumentStructures.BlockElement
type SemanticBasicElement = class
    inherit BlockElement
Public Class SemanticBasicElement
Inherits BlockElement
Dědičnost
SemanticBasicElement
Odvozené

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro