WritingProgressChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje WritingProgressChanged událost XpsDocumentWriter .Represents a method that will handle the WritingProgressChanged event of an XpsDocumentWriter.

public delegate void WritingProgressChangedEventHandler(System::Object ^ sender, WritingProgressChangedEventArgs ^ e);
public delegate void WritingProgressChangedEventHandler(object sender, WritingProgressChangedEventArgs e);
type WritingProgressChangedEventHandler = delegate of obj * WritingProgressChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub WritingProgressChangedEventHandler(sender As Object, e As WritingProgressChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
WritingProgressChangedEventArgs

Data událostiThe event data.

Poznámky

K WritingProgressChanged události dojde, když XpsDocumentWriter aktualizace probíhají během operace zápisu.The WritingProgressChanged event occurs when the XpsDocumentWriter updates its progress during a writing operation.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro