TableRowGroupCollection.Add(TableRowGroup) Metoda

Definice

Připojí zadanou položku ke kolekci.Appends a specified item to the collection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Documents::TableRowGroup ^ item);
public void Add (System.Windows.Documents.TableRowGroup item);
abstract member Add : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> unit
override this.Add : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> unit
Public Sub Add (item As TableRowGroup)

Parametry

item
TableRowGroup

Položka, která se má připojit ke kolekciAn item to append to the collection.

Implementuje

Výjimky

Vyvolá se, když položka již patří do kolekce.Raised when item already belongs to a collection.

Vyvolá se v případě, že položkahodnotu null.Raised when item is null.

Platí pro