TableRowGroupCollection.Clear Metoda

Definice

Vymaže všechny položky z kolekce.Clears all items from the collection.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Poznámky

Po volání bude Clear hodnota Count vlastnosti 0 a hodnota Capacity vlastnosti zůstane beze změny.After calling Clear, the value of the Count property becomes 0 and the value of the Capacity property is unchanged. Chcete-li nastavit novou kapacitu, zavolejte TrimToSize nebo explicitně nastavte novou kapacitu prostřednictvím Capacity Vlastnosti.To set a new capacity, call TrimToSize or explicitly set a new capacity through the Capacity property.

Platí pro