Control.ControlCollection.ContainsKey(String) Metoda

Definice

Určuje, zda Control.ControlCollection obsahuje položku se zadaným klíčem.Determines whether the Control.ControlCollection contains an item with the specified key.

public:
 virtual bool ContainsKey(System::String ^ key);
public virtual bool ContainsKey (string key);
abstract member ContainsKey : string -> bool
override this.ContainsKey : string -> bool
Public Overridable Function ContainsKey (key As String) As Boolean

Parametry

key
String

Klíč, který se má vyhledat v Control.ControlCollection .The key to locate in the Control.ControlCollection.

Návraty

Boolean

truePokud Control.ControlCollection obsahuje položku se zadaným klíčem; v opačném případě false .true if the Control.ControlCollection contains an item with the specified key; otherwise, false.

Poznámky

NameVlastnost Control odpovídá klíči pro, Control v Control.ControlCollection .The Name property of a Control corresponds to the key for a Control in the Control.ControlCollection.

Platí pro