Control.ControlCollection.Equals(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda je aktuální objekt kolekce a zadaný objekt stejný.Specifies whether the current collection object and the specified object are equal.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ other);
public override bool Equals (object other);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (other As Object) As Boolean

Parametry

other
Object

Objekt, který má být porovnán s aktuálním objektemThe object to compare with the current object.

Návraty

Boolean

truePokud je tato instance a other je stejná, v opačném případě false .true if this instance and other are equal; otherwise, false.

Platí pro