Control.ControlCollection.GetEnumerator Metoda

Definice

Načte odkaz na objekt enumerátoru, který se používá k iterování přes Control.ControlCollection .Retrieves a reference to an enumerator object that is used to iterate over a Control.ControlCollection.

public:
 override System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public override System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Overrides Function GetEnumerator () As IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Návraty

IEnumerator

A IEnumerator .An IEnumerator.

Implementuje

Platí pro