DataGridView.HitTestInfo.GetHashCode Metoda

Definice

Slouží jako funkce hash pro určitý typ.Serves as a hash function for a particular type.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash pro aktuální Object .A hash code for the current Object.

Platí pro

Viz také