ChartElement.Dispose Metoda

Definice

Uvolňuje prostředky používané v ChartElement .Releases the resources used by the ChartElement.

Přetížení

Dispose()

Uvolňuje prostředky používané v ChartElement .Releases the resources used by the ChartElement.

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané ChartElement a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the ChartElement and optionally releases the managed resources.

Dispose()

Uvolňuje prostředky používané v ChartElement .Releases the resources used by the ChartElement.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané ChartElement a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the ChartElement and optionally releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Hodnota true slouží k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků, hodnota false slouží k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Platí pro