ControlDesigner.accessibilityObj Pole

Definice

Určuje objekt usnadnění pro návrháře.Specifies the accessibility object for the designer.

protected: System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ accessibilityObj;
protected System.Windows.Forms.AccessibleObject accessibilityObj;
val mutable accessibilityObj : System.Windows.Forms.AccessibleObject
Protected accessibilityObj As AccessibleObject 

Hodnota pole

AccessibleObject

Poznámky

Výchozí hodnota je null.The default value is null.

Platí pro

Viz také