ArrangedElementCollection.IList.Clear Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v Clear() metodě.For a description of this member, see the Clear() method.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Poznámky

Tato metoda je explicitní implementace člena rozhraní.This method is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ArrangedElementCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the ArrangedElementCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro