UpDownEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje událost pro interní třídu.Represents the method that will handle an event for an internal class.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public delegate void UpDownEventHandler(System::Object ^ source, UpDownEventArgs ^ e);
public delegate void UpDownEventHandler(object? source, UpDownEventArgs e);
public delegate void UpDownEventHandler(object source, UpDownEventArgs e);
type UpDownEventHandler = delegate of obj * UpDownEventArgs -> unit
Public Delegate Sub UpDownEventHandler(source As Object, e As UpDownEventArgs)

Parametry

source
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
UpDownEventArgs

Obsahující UpDownEventArgs data události.An UpDownEventArgs that contains the event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro