IInputElement.MouseRightButtonUp Událost

Definice

Nastane při uvolnění pravého tlačítka myši, zatímco ukazatel myši je nad prvkem.

public:
 event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ MouseRightButtonUp;
event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler MouseRightButtonUp;
member this.MouseRightButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Event MouseRightButtonUp As MouseButtonEventHandler 

Event Type

MouseButtonEventHandler

Poznámky

Toto rozhraní není určeno pro veřejnou implementaci. Další informace najdete v poznámkách k IInputElement rozhraní.

Platí pro

Viz také