InputMethodStateChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje StateChanged událost.Represents the method that will handle the StateChanged event.

public delegate void InputMethodStateChangedEventHandler(System::Object ^ sender, InputMethodStateChangedEventArgs ^ e);
public delegate void InputMethodStateChangedEventHandler(object sender, InputMethodStateChangedEventArgs e);
type InputMethodStateChangedEventHandler = delegate of obj * InputMethodStateChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub InputMethodStateChangedEventHandler(sender As Object, e As InputMethodStateChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
InputMethodStateChangedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také