Int32Rect(Int32, Int32, Int32, Int32) Konstruktor

Definice

Int32Rect Inicializuje novou instanci třídy se zadaným X a Y souřadnicemi a zadaným Width a Height.Initializes a new instance of an Int32Rect with the specified X and Y coordinates and the specified Width and Height.

public:
 Int32Rect(int x, int y, int width, int height);
public Int32Rect (int x, int y, int width, int height);
new System.Windows.Int32Rect : int * int * int * int -> System.Windows.Int32Rect
Public Sub New (x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer)

Parametry

x
Int32

X NováInt32Rect instance, která určuje souřadnici x levého horního rohu obdélníku.The X of the new Int32Rect instance which specifies the x-coordinate of the top-left corner of the rectangle.

y
Int32

Y NováInt32Rect instance, která určuje souřadnici y levého horního rohu obdélníku.The Y of the new Int32Rect instance which specifies the y-coordinate of the top-left corner of the rectangle.

width
Int32

Width NováInt32Rect instance, která určuje šířku obdélníku.The Width of the new Int32Rect instance which specifies the width of the rectangle.

height
Int32

Height NováInt32Rect instance, která určuje výšku obdélníku.The Height of the new Int32Rect instance which specifies the height of the rectangle.

Platí pro