Int32Rect.Width Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví šířku obdélníku.Gets or sets the width of the rectangle.

public:
 property int Width { int get(); void set(int value); };
public int Width { get; set; }
member this.Width : int with get, set
Public Property Width As Integer

Hodnota vlastnosti

Šířka obdélníkuThe width of the rectangle. Výchozí hodnota je 0.The default value is 0.

Platí pro