XmlnsDictionary.Values Vlastnost

Definice

Získá kolekci všech hodnot v XmlnsDictionary .Gets a collection of all the values in the XmlnsDictionary.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ Values { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection Values { get; }
member this.Values : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property Values As ICollection

Hodnota vlastnosti

ICollection

Kolekce všech hodnot v XmlnsDictionary .A collection of all the values in the XmlnsDictionary.

Implementuje

Platí pro