AnimationTimeline.CreateClock Metoda

Definice

Vytvoří nový AnimationClock z tohoto AnimationTimeline .Creates a new AnimationClock from this AnimationTimeline.

public:
 System::Windows::Media::Animation::AnimationClock ^ CreateClock();
public System.Windows.Media.Animation.AnimationClock CreateClock ();
override this.CreateClock : unit -> System.Windows.Media.Animation.AnimationClock
Public Function CreateClock () As AnimationClock

Návraty

AnimationClock

Vytvoří se z něj nové hodiny AnimationTimeline .A new clock, created from this AnimationTimeline.

Poznámky

Tato metoda nastínuje zděděnou Timeline.CreateClock metodu s implementací do bezpečného typu.This method shadows the inherited Timeline.CreateClock method with a type-safe implementation.

Platí pro

Viz také