Clock.Controller Vlastnost

Definice

ClockController Získá, který lze použít ke spuštění, pozastavení, obnovení, hledání, přeskočení, zastavení nebo odebrání tohoto Clock.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::ClockController ^ Controller { System::Windows::Media::Animation::ClockController ^ get(); };
public System.Windows.Media.Animation.ClockController Controller { get; }
member this.Controller : System.Windows.Media.Animation.ClockController
Public ReadOnly Property Controller As ClockController

Hodnota vlastnosti

ClockController

Pokud ClockController se jedná o kořenové hodiny, nulljinak .

Poznámky

Interaktivně lze ovládat pouze kořenové hodiny.

Platí pro

Viz také