Clock.CurrentGlobalTime Vlastnost

Definice

Získá aktuální globální čas, jak je stanoveno WPFWPF systémem časování.Gets the current global time, as established by the WPFWPF timing system.

protected:
 property TimeSpan CurrentGlobalTime { TimeSpan get(); };
protected TimeSpan CurrentGlobalTime { get; }
member this.CurrentGlobalTime : TimeSpan
Protected ReadOnly Property CurrentGlobalTime As TimeSpan

Hodnota vlastnosti

TimeSpan

Aktuální globální čas pro WPFWPF systém časování.The current global time for the WPFWPF timing system.

Platí pro