Clock.CurrentState Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda jsou hodiny aktuálně Active , Filling nebo Stopped .Gets a value indicating whether the clock is currently Active, Filling, or Stopped.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::ClockState CurrentState { System::Windows::Media::Animation::ClockState get(); };
public System.Windows.Media.Animation.ClockState CurrentState { get; }
member this.CurrentState : System.Windows.Media.Animation.ClockState
Public ReadOnly Property CurrentState As ClockState

Hodnota vlastnosti

ClockState

Aktuální stav hodin: Active , Filling , nebo Stopped .The current state of the clock: Active, Filling, or Stopped.

Poznámky

Poznámka: vlastnost hodin vám CurrentState neřekne, jestli je pozastavená.Note the clock's CurrentState property doesn't tell you whether it's paused. Chcete-li zjistit, zda je čas pozastaven, použijte IsPaused vlastnost.To determine whether a clock is paused, use the IsPaused property.

CurrentStateInvalidatedVyvolá se vždy, když se změní hodnota této vlastnosti.The CurrentStateInvalidated occurs whenever the value of this property changes.

Platí pro

Viz také