Clock.CurrentState Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda jsou hodiny aktuálně Active , Filling nebo Stopped .

public:
 property System::Windows::Media::Animation::ClockState CurrentState { System::Windows::Media::Animation::ClockState get(); };
public System.Windows.Media.Animation.ClockState CurrentState { get; }
member this.CurrentState : System.Windows.Media.Animation.ClockState
Public ReadOnly Property CurrentState As ClockState

Hodnota vlastnosti

ClockState

Aktuální stav hodin: Active , Filling , nebo Stopped .

Poznámky

Poznámka: vlastnost hodin vám CurrentState neřekne, jestli je pozastavená. Chcete-li zjistit, zda je čas pozastaven, použijte IsPaused vlastnost.

CurrentStateInvalidatedVyvolá se vždy, když se změní hodnota této vlastnosti.

Platí pro

Viz také