Clock.Timeline Vlastnost

Definice

Získá, Timeline ze kterého Clock byl vytvořen.Gets the Timeline from which this Clock was created.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::Timeline ^ Timeline { System::Windows::Media::Animation::Timeline ^ get(); };
public System.Windows.Media.Animation.Timeline Timeline { get; }
member this.Timeline : System.Windows.Media.Animation.Timeline
Public ReadOnly Property Timeline As Timeline

Hodnota vlastnosti

Timeline

TimelineZ kterého Clock byl vytvořen.The Timeline from which this Clock was created.

Poznámky

Změnou hodin se MediaTimeline neaktualizují hodiny; nové hodiny se musí vytvořit ze změny Timeline .Modifying a clock's MediaTimeline does not update the clock; a new clock must be created from the modified Timeline.

Platí pro