ClockCollection.Add(Clock) Metoda

Definice

Přidá nový Clock objekt na konec tohoto ClockCollection .Adds a new Clock object to the end of this ClockCollection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Media::Animation::Clock ^ item);
public void Add (System.Windows.Media.Animation.Clock item);
abstract member Add : System.Windows.Media.Animation.Clock -> unit
override this.Add : System.Windows.Media.Animation.Clock -> unit
Public Sub Add (item As Clock)

Parametry

item
Clock

Objekt pro sečteníThe object to add.

Implementuje

Platí pro