ClockCollection.CopyTo(Clock[], Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje Clock objekty tohoto objektu ClockCollection do pole hodin od zadané pozice indexu.Copies the Clock objects of this ClockCollection to an array of Clocks, starting at the specified index position.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::Media::Animation::Clock ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Media.Animation.Clock[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.Media.Animation.Clock[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.Media.Animation.Clock[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Clock(), index As Integer)

Parametry

array
Clock[]

Cílové pole.The destination array.

index
Int32

Pozice indexu založená na nule, kde začíná kopírování.The zero-based index position where copying begins.

Implementuje

Platí pro