ClockCollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet položek obsažených v tomto ClockCollection .Gets the number of items contained in this ClockCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet položek obsažených v této instanci.The number of items contained in this instance.

Implementuje

Platí pro