ClockCollection.Equality(ClockCollection, ClockCollection) Operátor

Definice

Přetížený operátor, který porovnává dvě ClockCollection kolekce pro rovnost.Overloaded operator that compares two ClockCollection collections for equality.

public:
 static bool operator ==(System::Windows::Media::Animation::ClockCollection ^ objA, System::Windows::Media::Animation::ClockCollection ^ objB);
public static bool operator == (System.Windows.Media.Animation.ClockCollection objA, System.Windows.Media.Animation.ClockCollection objB);
static member ( = ) : System.Windows.Media.Animation.ClockCollection * System.Windows.Media.Animation.ClockCollection -> bool
Public Shared Operator == (objA As ClockCollection, objB As ClockCollection) As Boolean

Parametry

objA
ClockCollection

První objekt k porovnáníThe first object to compare.

objB
ClockCollection

Druhý objekt k porovnáníThe second object to compare.

Návraty

Boolean

true Pokud objA a objB jsou stejné, jinak false .true if objA and objB are equal; otherwise false.

Platí pro