ClockCollection.Remove(Clock) Metoda

Definice

Odstraní zadaný Clock z ClockCollection .Removes the specified Clock from the ClockCollection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Media::Animation::Clock ^ item);
public bool Remove (System.Windows.Media.Animation.Clock item);
abstract member Remove : System.Windows.Media.Animation.Clock -> bool
override this.Remove : System.Windows.Media.Animation.Clock -> bool
Public Function Remove (item As Clock) As Boolean

Parametry

item
Clock

Objekt, který má být odebrán.The object to remove.

Návraty

Boolean

true Pokud item byla úspěšně odebrána, v opačném případě false .true if item was successfully removed; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro