DecimalKeyFrameCollection.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli se může velikost kolekce kdykoli změnit.Gets a value that indicates if the collection size can ever change.

public:
 property bool IsFixedSize { bool get(); };
public bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud je kolekce zmrazena; v opačném případě false .true if the collection is frozen; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro