HandoffBehavior Výčet

Definice

Určuje, jakým způsobem budou nové animace pracovat se všemi existujícími, které jsou již použity u vlastnosti.

public enum class HandoffBehavior
public enum HandoffBehavior
type HandoffBehavior = 
Public Enum HandoffBehavior
Dědičnost
HandoffBehavior

Pole

Compose 1

Nové animace jsou kombinovány s existujícími animacemi připojením nových animací k konci řetězce kompozice.

SnapshotAndReplace 0

Nové animace nahradí všechny existující animace u vlastností, na které jsou aplikovány.

Poznámky

Když použijete Storyboard , AnimationTimeline nebo AnimationClock na vlastnost pomocí sestavování, všechny Clock objekty dříve přidružené k této vlastnosti budou nadále spotřebovávat systémové prostředky; systém časování tyto hodiny neodstraní automaticky.

Aby nedocházelo k problémům s výkonem při použití velkého počtu hodin pomocí sestavení, měli byste po dokončení odebrat z animovaných vlastností hodiny skládání. Existuje několik způsobů, jak odebrat hodiny:

To je primárně problém pro animace objektů, které mají dlouhou životnost. Když je objekt uvolněn z paměti, jeho hodiny budou také odpojeny a uvolňovány paměti.

Další informace o objektech hodin naleznete v tématu Přehled systému pro animace a časování.

Platí pro