HandoffBehavior Výčet

Definice

Určuje, jak nové animace komunikují s existujícími animacemi, které jsou již použity pro vlastnost.

public enum class HandoffBehavior
public enum HandoffBehavior
type HandoffBehavior = 
Public Enum HandoffBehavior
Dědičnost
HandoffBehavior

Pole

Compose 1

Nové animace jsou kombinovány s existujícími animacemi přidáním nových animací na konec řetězu složení.

SnapshotAndReplace 0

Nové animace nahrazují všechny existující animace vlastností, na které se použijí.

Poznámky

Když použijete Storyboardvlastnost , AnimationTimelinenebo AnimationClock vlastnost pomocí Compose, všechny Clock objekty dříve přidružené k této vlastnosti budou dál využívat systémové prostředky; časování systém automaticky neodebere hodiny.

Abyste se vyhnuli problémům s výkonem při použití velkého počtu hodin pomocí compose, měli byste po dokončení odebrat z animované vlastnosti psaní hodin. Hodiny můžete odebrat několika způsoby:

Jedná se především o problém s animacemi na objektech, které mají dlouhou životnost. Když je objekt uvolňování paměti, jeho hodiny budou také odpojeny a uvolňování paměti.

Další informace oobjektch

Platí pro