IAnimatable.GetAnimationBaseValue(DependencyProperty) Metoda

Definice

Načte základní hodnotu zadaného DependencyProperty objektu.

public:
 System::Object ^ GetAnimationBaseValue(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public object GetAnimationBaseValue (System.Windows.DependencyProperty dp);
abstract member GetAnimationBaseValue : System.Windows.DependencyProperty -> obj
Public Function GetAnimationBaseValue (dp As DependencyProperty) As Object

Parametry

dp
DependencyProperty

Objekt, pro který se požaduje základní hodnota.

Návraty

Object

Objekt představující základní hodnotu Dp.

Poznámky

Tuto metodu použijte místo GetValue toho, když chcete načíst ne animovanou hodnotu animované vlastnosti. Tato metoda využívá skutečnost, že animace Windows Presentation Foundation (WPF) neodeberou původní hodnotu cílové vlastnosti. Další informace naleznete v tématu Priorita hodnoty vlastnosti závislostí.

Platí pro

Viz také