TimelineCollection.Enumerator Struktura

Definice

Vytvoří výčet členů TimelineCollection .Enumerates the members of a TimelineCollection.

public: value class TimelineCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::Animation::Timeline ^>
public struct TimelineCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.Animation.Timeline>
type TimelineCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<Timeline>
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
type TimelineCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<Timeline>
  interface IDisposable
  interface IEnumerator
type TimelineCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator
  interface IEnumerator<Timeline>
  interface IDisposable
Public Structure TimelineCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of Timeline)
Dědičnost
TimelineCollection.Enumerator
Implementuje

Vlastnosti

Current

Získá hodnotu, která představuje aktuální prvek v kolekci.Gets a value that represents the current element in the collection.

Metody

MoveNext()

Posune enumerátor na další prvek v kolekci.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Obnoví enumerátor na počáteční pozici.Resets the enumerator to its initial position.

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose()

Tento člen podporuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturu a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

IEnumerator.Current

Tento člen podporuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturu a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Platí pro

Viz také