TimelineGroup.CreateClock Metoda

Definice

Vytvoří instanci nového ClockGroup objektu pomocí této instance.

public:
 System::Windows::Media::Animation::ClockGroup ^ CreateClock();
public System.Windows.Media.Animation.ClockGroup CreateClock ();
override this.CreateClock : unit -> System.Windows.Media.Animation.ClockGroup
Public Function CreateClock () As ClockGroup

Návraty

ClockGroup

Objekt ClockGroup .

Platí pro