BitmapEffectCollection.Enumerator.MoveNext Metoda

Definice

Poznámka: Toto rozhraní API je nyní zastaralé.Note: This API is now obsolete. Nestaralá alternativa je Effect .The non-obsolete alternative is Effect. Rozšířit enumerátor na další prvek v kolekci.Advanced the enumerator to the next element in the collection.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud se enumerátor úspěšně pokročil na další prvek; v opačném případě false .true if the enumerator successfully advanced to the next element; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro