FamilyTypefaceCollection.Add(FamilyTypeface) Metoda

Definice

Vloží zadaný FamilyTypeface objekt do kolekce.Inserts the specified FamilyTypeface object into the collection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Media::FamilyTypeface ^ item);
public void Add (System.Windows.Media.FamilyTypeface item);
abstract member Add : System.Windows.Media.FamilyTypeface -> unit
override this.Add : System.Windows.Media.FamilyTypeface -> unit
Public Sub Add (item As FamilyTypeface)

Parametry

item
FamilyTypeface

FamilyTypefaceObjekt, který chcete vložit.The FamilyTypeface object to insert.

Implementuje

Platí pro