FamilyTypefaceCollection.Insert(Int32, FamilyTypeface) Metoda

Definice

Vloží zadaný FamilyTypeface objekt na určenou pozici indexu v kolekci.Inserts the specified FamilyTypeface object at the specified index position in the collection.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Windows::Media::FamilyTypeface ^ item);
public void Insert (int index, System.Windows.Media.FamilyTypeface item);
abstract member Insert : int * System.Windows.Media.FamilyTypeface -> unit
override this.Insert : int * System.Windows.Media.FamilyTypeface -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, item As FamilyTypeface)

Parametry

index
Int32

Pozice indexu založená na nule pro vložení objektu.The zero-based index position to insert the object.

item
FamilyTypeface

FamilyTypefaceObjekt, který chcete vložit.The FamilyTypeface object to insert.

Implementuje

Platí pro