FamilyTypefaceCollection.Remove(FamilyTypeface) Metoda

Definice

Odebere zadaný FamilyTypeface objekt z kolekce.Removes the specified FamilyTypeface object from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Media::FamilyTypeface ^ item);
public bool Remove (System.Windows.Media.FamilyTypeface item);
abstract member Remove : System.Windows.Media.FamilyTypeface -> bool
override this.Remove : System.Windows.Media.FamilyTypeface -> bool
Public Function Remove (item As FamilyTypeface) As Boolean

Parametry

item
FamilyTypeface

FamilyTypefaceObjekt, který má být odebrán.The FamilyTypeface object to remove.

Návraty

Boolean

true Pokud item byl úspěšně odstraněn, jinak false .true if item was successfully deleted; otherwise false.

Implementuje

Platí pro