FamilyTypefaceCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Odebere zadaný FamilyTypeface objekt z kolekce v zadaném indexu.Removes the specified FamilyTypeface object from the collection at the specified index.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Pozice indexu založená na nule, ze které se má objekt odstranit.The zero-based index position from where to delete the object.

Implementuje

Platí pro