FamilyTypefaceCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu CopyTo(Array, Int32) .For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Založený na nule Array , který přijímá zkopírované položky z FamilyTypefaceCollection .A zero-based Array that receives the copied items from the FamilyTypefaceCollection.

index
Int32

První pozice v zadaném Array pro příjem zkopírovaného obsahu.The first position in the specified Array to receive the copied contents.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro

Viz také