GlyphRun.BuildGeometry Metoda

Definice

Načte Geometry pro GlyphRun .

public:
 System::Windows::Media::Geometry ^ BuildGeometry();
public System.Windows.Media.Geometry BuildGeometry ();
member this.BuildGeometry : unit -> System.Windows.Media.Geometry
Public Function BuildGeometry () As Geometry

Návraty

Geometry

GeometryOdpovídající GlyphRun .

Poznámky

GeometryVrácený seznam obsahuje kombinovanou geometrii všech glyfů v GlyphRun . Překrývající se kokolaci jsou sloučeny pomocí operace logického sjednocení.

Platí pro