GlyphRun.ComputeAlignmentBox Metoda

Definice

Načte pole zarovnání pro GlyphRun .

public:
 System::Windows::Rect ComputeAlignmentBox();
public System.Windows.Rect ComputeAlignmentBox ();
member this.ComputeAlignmentBox : unit -> System.Windows.Rect
Public Function ComputeAlignmentBox () As Rect

Návraty

Rect

Rect, Který představuje pole zarovnání pro GlyphRun .

Poznámky

Vrácený Rect je relativní vzhledem k počátku GlyphRun .

Platí pro