GlyphRun.GetPreviousCaretCharacterHit(CharacterHit) Metoda

Definice

Načte předchozí platný znak znaku caret v logickém směru v GlyphRun .

public:
 System::Windows::Media::TextFormatting::CharacterHit GetPreviousCaretCharacterHit(System::Windows::Media::TextFormatting::CharacterHit characterHit);
public System.Windows.Media.TextFormatting.CharacterHit GetPreviousCaretCharacterHit (System.Windows.Media.TextFormatting.CharacterHit characterHit);
member this.GetPreviousCaretCharacterHit : System.Windows.Media.TextFormatting.CharacterHit -> System.Windows.Media.TextFormatting.CharacterHit
Public Function GetPreviousCaretCharacterHit (characterHit As CharacterHit) As CharacterHit

Parametry

characterHit
CharacterHit

CharacterHit být použito pro výpočet předchozí hodnoty úspěšnosti.

Návraty

CharacterHit

Objekt CharacterHit , který představuje předchozí platný znak tečky v logickém směru. Pokud je návratová hodnota rovna , není v . characterHit GlyphRun

Poznámky

Pokud chcete načíst další platný znak znaku caret, použijte GetNextCaretCharacterHit .

Platí pro