GradientStopCollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet položek obsažených v GradientStopCollection .Gets the number of items contained in a GradientStopCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet položek v GradientStopCollection .The number of items in a GradientStopCollection.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda implementuje ICollection.Count metodu.This method implements the ICollection.Count method.

Platí pro