HitTestResult.VisualHit Vlastnost

Definice

Získá objekt vizuálu, který byl nalezen.

public:
 property System::Windows::DependencyObject ^ VisualHit { System::Windows::DependencyObject ^ get(); };
public System.Windows.DependencyObject VisualHit { get; }
member this.VisualHit : System.Windows.DependencyObject
Public ReadOnly Property VisualHit As DependencyObject

Hodnota vlastnosti

DependencyObject

Hodnota DependencyObject , která představuje objekt vizuálu, který byl nalezen.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak načíst hodnotu vlastnosti v metodě zpětného VisualHit volání testu.

// Return the result of the hit test to the callback.
public HitTestResultBehavior MyHitTestResult(HitTestResult result)
{
  // Add the hit test result to the list that will be processed after the enumeration.
  hitResultsList.Add(result.VisualHit);

  // Set the behavior to return visuals at all z-order levels.
  return HitTestResultBehavior.Continue;
}
' Return the result of the hit test to the callback.
Public Function MyHitTestResult(ByVal result As HitTestResult) As HitTestResultBehavior
  ' Add the hit test result to the list that will be processed after the enumeration.
  hitResultsList.Add(result.VisualHit)

  ' Set the behavior to return visuals at all z-order levels.
  Return HitTestResultBehavior.Continue
End Function

Poznámky

DependencyObject je typ místo Visual toho, aby testování bylo možné přemíst 2D a 3D stromy přes zobrazení.

Platí pro