GeneralTransform3DCollection.Enumerator Struktura

Definice

public: value class GeneralTransform3DCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D ^>
public struct GeneralTransform3DCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D>
type GeneralTransform3DCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<GeneralTransform3D>
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
type GeneralTransform3DCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<GeneralTransform3D>
  interface IDisposable
  interface IEnumerator
type GeneralTransform3DCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator
  interface IEnumerator<GeneralTransform3D>
  interface IDisposable
Public Structure GeneralTransform3DCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of GeneralTransform3D)
Dědičnost
GeneralTransform3DCollection.Enumerator
Implementuje

Poznámky

GeneralTransform3DCollection.Enumerator je představena ve verzi .NET Framework 3,5.GeneralTransform3DCollection.Enumerator is introduced in the .NET Framework version 3.5. Další informace najdete v tématu verze a závislosti.For more information, see Versions and Dependencies.

Vlastnosti

Current

Získá aktuální prvek v kolekci.Gets the current element in the collection.

Metody

MoveNext()

Posune enumerátor na další prvek v kolekci.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Obnoví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose()

Popis tohoto člena naleznete v tématu Dispose() .For a description of this member, see Dispose().

IEnumerator.Current

Popis tohoto člena naleznete v tématu Current .For a description of this member, see Current.

Platí pro