MediaTimeline.ToString Metoda

Definice

Vrátí řetězec, který představuje zdroj média.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězec, který představuje zdroj médií.

Platí pro