PointHitTestResult.PointHit Vlastnost

Definice

Získá hodnotu bodu vrácenou z výsledku testu hitu.

public:
 property System::Windows::Point PointHit { System::Windows::Point get(); };
public System.Windows.Point PointHit { get; }
member this.PointHit : System.Windows.Point
Public ReadOnly Property PointHit As Point

Hodnota vlastnosti

Point

Objekt Point , který představuje výsledek testu hitu.

Platí pro